Registreringsskjema for valgmedarbeider
Søknadsfristen utgikk den 9/6/2019, det er ikke mulig å melde seg på Ålesund kommune Valg 2019